Overenskomster og aftaler

Tarifplan

I forbindelse med sammenlægning mellem Dansk Korforbund og Dansk Musiker Forbund er Landstakstregulativet bortfaldet pr. 1. april 2020. Vi henviser i stedet for til Dansk Musiker Forbunds Tarifplan - se her


Hvert ensemble/forening fungerer efter sin egen overenskomst:

Ars Nova

Her kan du læse overenskomsten >>


Den Jyske Operas Kor

Her kan du læse lokalaftalen for 2008 >>

 

Her kan du læse Protokollatet for 2008 >>

 

Her kan du læse Overenskomsten for 2008 >>

 

Det Kongelige Operakor og Assistentforening

Her kan du læse fællesoverenskomsten for 2011 >>

 

Her kan du læse protokallatet for DKO >>

 

Her kan du læse protokollatet for DKOA >>


DRKoncertkoret og DRVokalEnsemblet

Her kan du læse overenskomsten for DRKK og DRVE for 2014 >>

 Her kan du læse en læs-let pixie udgave af Overenskomsten for 2012 >>


Foreningen af Københavns Kirkegårdsafdelings kor

Her kan du læse ansættelsesaftalen for FaKKK >>

 

Foto: Anders Bach

s2Member®