Om DKF

Gennem sine faglige og politiske aktiviteter arbejder Dansk Korforbund på at udbrede kendskabet til faget og dermed styrke medlemmernes position.

Ved at forestå overenskomstforhandlinger og kontrollere aftalegrundlaget, arbejder Dansk Korforbund for gode og ordnede arbejdsforhold for alle medlemmer

Dansk Korforbund forvalter kollektive rettighedsmidler, som kommer medlemmerne og dansk korliv til gode bl.a. i form af efter-/videreuddannelse, faglige kurser, seminarer, personlig krisehjælp, sikring af medlemmernes retsstilling på Dansk Korforbunds dækningsområde samt økonomisk støtte til professionelt korarbejde.

Dansk Korforbund hjælper, i vidt omfang, også medlemmerne med indberetninger til Performex (vederlag for tv-retransmission).

 

Foto: Ole Christiansen

s2Member®