Prokosa

Dansk Korforbund uddeler ca. hvert tredje år hæderspriser til opera- eller koncertsangere med tilknytning til de professionelle danske ensembler. Priserne gives som kollegial anerkendelse af en fremragende kunstnerisk indsats.

Kandidater til priserne indstilles af bestyrelserne for ensemblerne, og Dansk Korforbunds Forretningsudvalg foretager det endelige valg blandt de indstillede.

Priserne finansieres af Dansk Korforbunds rettighedsmidler.

Hidtidige prokosamodtagere:
2009:
Lars Krogh Fenz, DJOK
Klaudia Kidon, DRVE
Mogens Gert Hansen, DKO

2005:
Christine Marstrand, DKO
Carsten Gottholt Hansen, DJOK
Ellen Marie Brink Christensen, DRKK, Ars Nova Copenhagen

2002:
Irene Graaner, DKO
Marianne Lund, DR Kammerkoret
Henrik Lund Petersen, DKOA, DRKK, Ars Nova

2000:
Jørgen Ditlevsen, DR Kammerkoret
Britt Trusbak Haumann, DJOK
Pernille Bruun, DRKK, DKO

s2Member®