FTF og CO10

FTF er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte. 81 faglige organisationer arbejder i FTF sammen i forhold til arbejdsgivere, politikere og offentligheden. FTF er hovedorganisation for Dansk Korforbund. Se FTFs hjemmeside.

Det Kongelige Operakor og Assistenterne ved Det Kongelige Operakor forhandler deres overenskomst gennem CO10, som er en central forhandlings- og paraplyorganisation for et stort antal faglige organisationer inden for det statslige område, herunder bl.a. Dansk Korforbund, Dansk Skuespillerforbund og Dansk KirkemusikerForening. CO10 er medlem af FTF.

Gå til CO10´s hjemmeside.
Læs her CO10s vedtægter.

Over CO10 er de Stats- og kommunalt ansattes forhandlingsfællesskab SKAF.
SKAF har til formål at fastholde og styrke bl.a. CO10s indflydelse på fastsættelsen af de generelle løn-, pensions- og ansættelsesvilkår m.v. indenfor centralorganisationernes medlemsområder.
Gå til SKAFs hjemmeside.

Find svar på mange spørgsmål på om personaleadministrativ vejledning på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside PAV

s2Member®