Medlemskab hos Dansk Korforbund

Du bliver medlem af Dansk Korforbund via en af forbundets foreninger (ensembler). Når du optages i en af Dansk Korforbunds foreninger, vil du blive opkrævet et kontingent, som er det, du betaler for at være medlem af dit fagforbund.
Det er foreningen, der fastsætter kontingentet, som betales til foreningen og ikke direkte til Dansk Korforbund.
Når du først er medlem af forbundet, behandles du som enkeltmedlem selvom forbundet ikke optager enkeltmedlemmer.

s2Member®