Midler

Dansk Korforbund fordeler og uddeler kollektive ophavsretsmidler, der tildeles Dansk Korforbund via fordelingsaftaler mellem relevante forbund, på vegne af forvaltningsselskaberne Gramex og Copydan. Disse uddeles efter fordelingsprincipper beskrevet på de respektive forvaltningsselskabers hjemmesider. (Gramex og Copydan)

Dansk Korforbund uddeler hovedsagligt midler til initiativer, der genererer professionel kormusik. Derudover støttes efter-/videreuddannelses foranstaltninger og faglig uddannelse.

Det er ikke påkrævet at man er organiseret i Dansk Korforbund for at søge midler.

Der ydes generelt ikke individuel støtte.
Der kan ikke bevilges penge til projekter, som har fundet sted.
Dog kan der i særlige tilfælde ydes personlig ’krisehjælp’ til medlemmer, der har et akut behov for støtte. Dette kan ikke søges direkte.

Generelle retningslinjer for at søge:

Ansøgninger bedes sendes elektronisk til Julie Borgwardt-Stampe vha. ansøgningsformularen nedenunder. Ansøgningerne bliver behandlet på Dansk Korforbunds førstkommende forretningsudvalgsmøde. Du bedes vedhæfte et budget og en længere ansøgning samt oplyse hvilke fonde, der er ansøgt og om der er indkommet anden støtte.

Dansk Korforbund er pr 1. marts fusioneret med Dansk Musikerforbund, og der kan derfor ikke længere søges om støtte via hjemmesiden her. Al henvendelse skal ske til Dansk Musikerforbund.

Ansøgningsformular til Gramex-ansøgninger
Tilladte filtyper er pdf, zip. Maks fil størrelse er 10 MB. Tip: Har du mere end 1 pdf fil du skal vedlægge, så kan du zip komprimerer filerne og så vedlægge denne ene .zip fil.

 

Dansk Korforbund har gennem årene løbende støttet bl.a:
Ars Nova Copenhagen
Mogens Dahl Kammerkor
Huslærerordningen for Det Kongelige Operakor
Choral Denmark

Div. Masterclasses arrangeret af bl.a:
Det Danske Sangselskab
Tonny Landy
North Sea Vocal Academy
Pro Societas Musica

Dansk Korforbund uddeler desuden vores hæderspris PROKOSA til medlemmer af danske professionelle kor. Prisen gives som kollegial anerkendelse af en fremragende kunstnerisk indsats. Læs om PROKOSA.

 

 

s2Member®