Performex

Hver gang du som sanger i et af Dansk Korforbunds tilknyttede ensembler medvirker i en tv-produktion, har du ret til at modtage vederlag for retransmission via Performex.

Du får penge fra Performex, når tv-optagelsen sendes første gang, og hvis den genudsendes året efter (eller én gang pr. år, den genudsendes). De penge, du får, er et engangsbeløb, der frikøber dig fra genudsendelser i løbet af året.
Eksempel: DRKK medvirkede i Verdis Requiem, der blev vist på DR2 november 2011 tre gange og én gang i januar 2012 samt én gang i marts 2012. (Det giver vederlag to gange - én gang for første sendetid og én gang for sendetid året efter).

Deltager du i flere forskellige udsendelser inden for samme år, udløser de vederlag hver især.

Dog skal din medvirken indberettes til Performex.

Du kan gøre det selv via Performex´ hjemmeside, men Dansk Korforbund tilbyder i vidt omfang også at gøre det for dig i de sammenhænge, der har med et af vores medlemsensembler at gøre. Har du ikke været i kontakt med os, skal du sende en mail til julie(at)danskkorforbund.dk og give tilladelse til at vi må bruge dit cpr nummer. Så får du automatisk sat pengene ind på din konto.

Vær opmærksom på, at er du assistent i et ensemble, kan du indberettes på baggrund af den løn, du har fået for at medvirke i den gældende produktion. Du skal dog kunne dokumentere, hvad du har fået dine penge for (kontrakt/lønsedler). Din løn vil ofte være væsentlig højere end ensemblets fælles registreringstakst - du vil indgå i fordelingen med ca. 20% af dit honorar. Kontakt Dansk Korforbund eller Performex, hvis du er i tvivl.

Pengene udbetales en gang 1. oktober året efter det år udsendelsen har været vist. Beløbet er skattepligtigt.

Fristen for indlevering af tv-optrædender for 2018 var den 1. februar 2019. Nåede du det ikke, så prøv at sende ind alligevel.

Se Performex´ hjemmeside.

s2Member®