Dansk Korforbund afholdt repræsentantskabsmøde søndag d. 18. marts 2018.

Dansk Korforbunds øverste myndighed er repræsentantskabet, som holdes en gang om året.

Repræsentantskabet består af tre medlemmer fra hver forening, og det er således denne ene gang om året alle korene mødes og kan tale sammen om arbejdsforhold, arbejdstider, repertoire, samarbejder med ledelserne og meget mere.

På mødet behandles også retningslinjerne for den generelle politik for uddeling af kollektive rettighedsmidler fra Gramex og Copydan, idet repræsentantskabet svarer til en generalforsamling som beskrevet i Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret af 5. april 2016.

 

Share →
s2Member®