voces1Dansk Korforbund har indgået et samarbejde med Spil Dansk og Sangkraftcenter Roskilde Synger om at sætte et større fokus på sangglæden rundt i hele landet.

I efteråret 2016 sendtes over 60 professionelle sangere ud til amatørkor i hele landet for at give lokale korsangere ny energi fremadrettet, inspirerende oplevelser og levende møder med professionelle sangere.
De lokale kors niveauer blev løftet ved at arbejde med opvarmningsøvelser, klangdannelse, intonation, frasering m.m. Og ikke mindst ved at synge sammen med professionelle stemmer.

Hør DR P2s udsendelse PULS, der sendte fra et Kor-Care møde med Roskilde Krukkerne.

I Kor-Care har over 30 amatørkor i 25 kommuner få besøg af enten fire professionelle sangere (Sopran, Alt, Tenor og Bas) eller af en professionel sangkonsulent.

På længere sigt kan Kor-Care være med til at udvikle det folkelige kormiljø såvel som fødekæden i dansk korliv, og på denne måde sikre, at vi også i fremtiden har et livskraftigt kormiljø.

Sangerne hentes udelukkende blandt Dansk Korforbunds professionelle korsangere.
Spil Dansk sekretariatet varetager den overordnede projektledelse i fællesskab med Sangkraftcenter Roskilde Synger.

Der arbejdes på at gennemføre Kor-Care igen i 2017.

roskilde-synger2

 

 

korcare-spil-sansk

 

 

 

oticonfonden_positiv

 

15-juni-fonden-kun-navn

 

tuborgfondet-logotype-red-rgb

Share →
s2Member®