Dansk Korforbund er fagforbund for professionelle korsangere

Dansk Korforbund holder repræsentantskabsmøde onsdag den 19. februar 2020

På mødet behandles retningslinjerne for den generelle politik for uddeling af kollektive rettighedsmidler fra Gramex og Copydan, idet repræsentantskabet svarer til en generalforsamling som beskrevet i Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret af 5. april 2016.

Hvis du er rettighedshaver inden for Dansk Korforbunds område, men ikke er repræsenteret gennem en af forbundets medlemsforeninger, har du mulighed for at stille forslag til behandlingen af følgende punkter:
1) Den generelle politik for fordeling af skyldige beløb til rettighedshavere.
2) Den generelle politik for anvendelse af ufordelbare midler.
3) Den generelle investeringspolitik for rettighedsvederlag og eventuelle indtægter fra investering af rettighedsvederlag.
4) Den generelle politik for fradrag i rettighedsvederlag og eventuelle indtægter fra investering af rettighedsvederlag.
5) Anvendelse af ufordelbare midler.
6) Risikostyringspolitik.

Du kan sende dine forslag til Paul Frederiksen på paul@danskkorforbund.dk

 

Dansk Korforbund organiserer sangerne i Det Kongelige Operakor, Den Jyske Operas Kor og assistenter, DR Vokalensemblet, DR Koncertkoret, Ars Nova Copenhagen, Mogens Dahl Kammerkor, Kantoriet i Københavns Domkirke, sangerne ved Københavns Kommunes kirkegårde og Vokalselskabet GLAS.

Dansk Korforbund bistår sine foreninger i overenskomstforhandlinger samt rådgiver og vejleder medlemmer.

Dansk Korforbund forvalter desuden kollektive ophavsretsmidler på vegne af forvaltningsselskaberne Gramex og Copydan.

 

s2Member®